Online afsluiten

Online aanvragen bruiloftverzekering

Via onderstaand formulier kunt u een bruiloftverzekering aanvragen. U kunt deze alleen online aanvragen indien u als verzekeringnemer in Nederland woonachtig bent en de bruiloft of het huwelijksjubileum plaatsvindt binnen Europa.

U ontvangt binnen 24 uur na het aanvragen een bevestiging van uw aanvraag per e-mail. De polis ontvangt u per post rechtstreeks van Europeesche Verzekeringen. Bij deze polis ontvangt u tevens instructies m.b.t. de betaling van de eenmalig verschuldigde premie.

De dekking van de bruiloftverzekering gaat in nadat u de premie heeft betaald en de namenlijst met getuigen en ceremoniemeesters (voorletters + achternaam + geslacht + geboortedatum) in ons bezit is. U kunt deze lijst met getuigen en ceremoniemeesters op de volgende manieren aan ons bekend maken:

  • Tijdens het online aanvragen van de verzekering door middel van onderstaand formulier of
  • Via de link in de e-mail welke u ontvangt naar aanleiding van het aanvragen van de verzekering of
  • Per e-mail naar info@bruiloftverzekering-online.nl of
  • Per post, zie onze contactgegevens

Het is dus belangrijk om de namenlijst op zo kort mogelijke termijn aan ons te doen toekomen en de premie per ommegaande te betalen.

Aanvraag bruiloftverzekering


 
Titel *
 
Voorletters / achternaam verzekeringnemer *
Straat / huisnummer *
 
Postcode / woonplaats *
 
Land *
Geboortedatum verzekeringnemer *
--
 
E-mailadres * 
E-mailadres nogmaals * 
Telefoonnummer * 
Mobiel nummer 

Informatie over de bruiloft of het huwelijksjubileum


Type * 
Naam en voorletters bruidspaar * 
Land *
Te verzekeren bedrag *
Datum bruiloft/huwelijksfeest *
-
-
 
Einddatum bruiloft/huwelijksfeest
-
-
Geef per regel de voorletters, naam, het geslacht en de geboortedatum op van de getuigen en ceremoniemeesters
Bijv. J. Jansen (m)
Zijn de verzekeringnemer en de overige te verzekeren personen (zoals bijvoorbeeld getuigen en ceremoniemeesters) voor zover u bekend lichamelijk en geestelijk gezond? *
 
Is aan de verzekeringnemer ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden gesteld? *
 
Is de verzekeringnemer of zijn de overige te verzekeren personen de afgelopen 8 jaar strafrechtelijk veroordeeld of is er sprake van strafbare feiten die tot contacten met politie of justitie hebben geleid (zoals verhoren, strafvervolging, sepot of transactie)? *

 
 
Ik ga akkoord met de
algemene voorwaarden

 
*) verplicht in te vullen