Dekking Bruiloftverzekering

Dé verzekering voor uw bruiloft

Gefeliciteerd! U gaat trouwen. U bent waarschijnlijk al lang bezig met het plannen van de mooiste dag van uw leven. Is alles al geregeld? De feestlocatie, de band, de trouwauto, de bruidskleding, de uitnodigingen, de trouwringen, de bruidstaart, de catering! Maar een verzekering, heeft u daar aan gedacht? Met de Bruiloftverzekering heeft u geen zorgen op de mooiste dag van uw leven. U hoeft namelijk de financiële gevolgen niet te dragen als er iets gebeurt.

Goed verzekerd als uw bruiloft niet doorgaat

Stel dat uw bruiloft niet door kan gaan. Bijvoorbeeld omdat uw getuige plotseling ziek is geworden. Of omdat de vloer van de feestzaal ineens onder water staat door een grote lekkage. Dan vergoedt uw Bruiloftverzekering de financiële schade. Ook als u door zulke onverwachte omstandigheden de bruiloft eerder moet beëindigen. De verzekering is dus geldig bij beëindiging vooraf én halverwege.
U bent verzekerd voor de kosten die u moet maken als de bruiloft door ziekte, ongeval of overlijden van één of meer personen die u heeft opgegeven op het aanvraagformulier of door omstandigheden waar u niets aan kunt doen:
 • niet door kan gaan;
 • moet worden uitgesteld;
 • voortijdig en definitief moet worden stopgezet;
 • moet worden onderbroken.

Wie zijn er verzekerd?
Het niet kunnen verschijnen is verzekerd voor het bruidspaar dat de sluiting van hun huwelijk of een jubileum daarvan viert, en hun
 • ouders;
 • kinderen en hun partners;
 • broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, zwagers en schoonzussen;
 • ooms en tantes en hun partners
 • kinderen van broers en zusters van het bruidspaar
 • de bij het huwelijk aanwezige en als zodanig opgegeven ceremoniemeester(s) en getuigen
 • de weddingplanner.

Wat krijgt u vergoed?
Europeesche Verzekeringen vergoedt de kosten voor het niet doorgaan, stoppen of uitstellen van de bruiloft. U ontvangt maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat. Dit wordt verminderd met alle inkomsten van de bruiloft en eventuele besparingen. Onder kosten wordt verstaan de extra kosten die u heeft als de bruiloft niet doorgaat, stopt of wordt onderbroken of uitgesteld. Denk daarbij aan huur van de locatie, (om)boekingskosten, het huren van geluids- en lichtapparatuur, de catering, al gemaakte kosten voor drukwerk en uitnodigingen, het loon van artiesten en bar- en deurpersoneel of de huur van bussen voor het vervoer van gasten en apparatuur. Europeesche Verzekeringen vergoedt ook de kosten die u moet maken om schade of ongevallen te voorkomen. U krijgt hiervoor maximaal het totale verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat.

Huwelijkscadeaus zijn meeverzekerd

U verheugt zich er nu al op om alle cadeaus uit te pakken. Al die lieve giften van uw familie, vrienden en collega’s. Daarom is het ontzettend zonde als uw huwelijkscadeaus beschadigd raken. Met de Bruiloftverzekering vergoedt Europeesche Verzekeringen de schade die tijdens de bruiloft of de dag erna is ontstaan.
U bent verzekerd voor schade aan bruidskleding of de in ontvangst genomen cadeaus door alle van buitenkomende onheilen. Dit zijn onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen die niets met de aard of de kwaliteit van de bruidskleding of de cadeaus te maken hebben, zoals brand of stukvallen. U bent tevens verzekerd voor diefstal na inbraak uit een afgesloten gebouw. Ook diefstal uit een tent is verzekerd als deze permanent wordt bewaakt.

Wat krijgt u vergoed?
 • 25% van het verzekerd bedrag voor bruidskleding, tot niet meer dan € 5.000,-
 • 25% van het verzekerd bedrag voor de in ontvangst genomen cadeaus.
 • € 50,- eigen risico per gebeurtenis voor brand, storm en inbraak

Heeft u schade aan bruidskleding of cadeaus, maar is de schade te repareren? Dan vergoedt Europeesche Verzekeringen de reparatiekosten tot maximaal de dagwaarde maar nooit meer dan het verzekerde bedrag.

Ongevallen zijn meeverzekerd

U moet er niet aan denken, maar het kan gebeuren dat iemand tijdens of voor uw bruiloft een ernstig ongeluk krijgt. Het minste dat de verzekeraar dan kan doen, is financieel bijspringen.
Dekkingsoverzicht:
- bij overlijden per persoon € 2.500,-
- bij blijvende invaliditeit per persoon € 12.500,-
Voor overlijden en blijvende invaliditeit samen keert Europeesche Verzekeringen maximaal € 125.000,- per gebeurtenis uit.

Wie zijn er verzekerd?
het bruidspaar dat de sluiting van hun huwelijk of een jubileum daarvan viert, en hun
 • ouders;
 • kinderen en hun partners;
 • broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, zwagers en schoonzussen;
 • ooms en tantes en hun partners
 • kinderen van broers en zusters van het bruidspaar
 • de bij het huwelijk aanwezige en als zodanig opgegeven ceremoniemeester(s) en getuigen

Ook voor meerjarige huwelijksfeesten

Bent u binnenkort 25 jaar getrouwd? Reden voor een feest én een goede verzekering. U kunt de Bruiloftverzekering afsluiten voor bruiloften en meerjarige huwelijksfeesten. Bijvoorbeeld voor een tinnen bruiloft (6¼ jaar), koperen bruiloft (12½ jaar) of zilveren bruiloft (25 jaar).

Wat kost uw bruiloftverzekering

Premietabel Bruiloftsverzekering
Kosten en assurantiebelasting
De poliskosten bedragen € 8,50. Er is 21% assurantiebelasting verschuldigd over de premie en kosten.